Đăng ký người nước ngoài/thay đổi thông tin Nhận quốc tịch Thông báo/cấp con dấu Ký hợp đồng thuê nhà/ xác nhận giao dịch thuê nhà Hướng dẫn trung tâm hỗ trợ Hướng dẫn mời gia đình(thăm thân) Giới thiệu Ủy ban hành chính Quận Dobon Hướng dẫn đường đi
Tôi rất hoan nghênh việc quý vị ghé thăm trang web của chúng tôi. Quận Dobong may mắn được bao xung quanh bởi núi Dobong nên nó đã tạo nên cho chúng ta một môi trường tự nhiên đẹp tuyệt vời và mang đến một cuộc sống an bình tới ngôi nhà và gia đình của các bạn.
Tư vấn qua điện thoại: (02)120+94Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6,
09:00~18:00

Cơ sở vật chất phục vụ nhân sinh

Cơ quan y tế
Hospitals, health
centers and other
medical information
in Dobong-gu more
Trung tâm mua sắm
Cơ quan hành chính công
Cơ quan tài chính
Ga tàu điện

Bản tin Tin tức

more

mayor's Greetins

Oh Eonseok
Mayor of
Dobong-go

more

Văn hóa lịch sử của Dobong

Walking variety of courses, you talk about the history and culture of Dobong can hear

more
e-Book for Dobong Tour