Trang web liên quan

Cục quản lý xuất nhập cảnh

Là cơ quan quản lý các vấn đề liên quan đến cấp thị thực cho người nước ngoài và điều tra vấn đề xuất nhập cảnh.

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Dobong-gu

Trung tâm đang cung cấp các dịch vụ dạy tiếng Hàn, giáo dục thống nhất gia đình đa văn hóa, hỗ trợ giới thiệu việc làm v.v…