Hành trình 2

Đây là khu vực tập trung lăng mộ của các con cháu hoàng tộc đời Chosun. Bao gồm lăng mộ của con gái thứ hai của Vua SaeJong là công chúa Jeongui và chồng là An Meng Dam, đây là hai người có công lớn giúp đỡ và hỗ trợ cho vua SaeJong khi ông sáng tạo ra chữ viết Hangul ngày nay của người Hàn. Ngoài ra còn có lăng mộ của Yeong Hae Gun là con trai của Vua SaeJong, Công chúa Uiryeong là con gái của Vua Yi Seong Gye, phò mã Gye Cheon Ui v.v…

Hành trình 2 : Con đường nghĩa địa Hoàng tộc Mu Su Gol

Xuất phát trước lăng mộ công chúa JeonguiGuilokgye-san, Woaunpok(bia đá khắc chữ)khu vực nghĩa địa Jeonju Yisi, Yeog Hae Gun pa(Mộ của Yeong Hae Gun – Mộ của Yeong Chun Gun- Mộ của Woan Cheon Gun)Mộ GeumdongMộ của Uiryeong và phò mã Gye Cheon Ui

歴史文化道の地図

歴史文化道の写真