Hành trình 4

Hành trình sẽ thú vị dành cho những người thích khám phá văn hóa lịch sử và cảm nhận những giá trị nhân văn, văn hóa sâu sắc. Là nơi có thác nước và núi Dobong đẹp tuyệt vời và tảng đá khắc chữ được lưu giữ từ thời Chosun.

Hành trình 4 : Con đường Dobong Seowon và tảng đá khắc chữ

Ga tàu DongbongsanTrung tâm hỗ trợ khám pháDobong Dongmun(Chữ trên đá)Ga Hak Lu và Động Yong Ju, Động Pildong(đá khắc chữ)Jaeil Dongcheon(đá khắc chữ), Yeondangul, Manseokdae(đá khắc chữ)Mu Woo Dae, Jaewol kwangpung(đá khắc chữ)Yeomlakjeongpa(đá khắc chữ)Gosanangji, Kwangpung Jaewol(đá khắc chữ)Dobongseowon→ Bukhodongcheon(đá khắc chữ)Seokwangpok, Hwoalakjeong(Đá khắc chữ)Munsadong(đá khắc chữ)(Thung lũng Munsadong)

歴史文化道の地図

歴史文化道の写真