Hành trình 6

Khi Dobong chưa thuộc Seoul, vẫn là một phần của YangJu, đây chính là con đường mà sau này trước khi trở thành đại lộ Gyeongwon. Nếu lên Chùa HamHeungCha bằng con đường này thì sẽ không có đường xuống, đó chính là con đường này. Nơi đây du khách có thể vừa đi bộ và vừa hồi tưởng lại một thời hào hùng của Dobong.

Hành trình 6 : Con đường Dobong xưa

Ga tàu SangmunĐồn cảnh sát NoHaePaVăn phòng NohaemyeonBanghakcheongyoMoremalNhà thờ Dobongdong CheonjugyoSeonghwangdangMusun Cheon gyoSeowonnae gyoNuwonGa tàu Dobongsan

歴史文化道の地図

歴史文化道の写真